Info

Bli medlem i Jondal Indremisjon

Dersom du vil verta medlem i Jondal Indremisjon, kan du venda deg til:
Svein Johan Bakke,
tlf. 53668549 (mob.: 99438870)

Mailadresse: svein.johan.bakke§kvamnet.no
(For å hindra misbruk av adressa, har me skrive § i staden for @.
Du må erstatta § med @ for å kunna senda mail)

eller andre i leiarteamet:

Liv Helga Gulestøl  tlf.: 53668693 mob.: 92098049

Helge Gunnar Byrkjeland tlf.: 53668451 mob. 95027718

Styret som vart valt på årsmøte 2018:

Leiarteam som er samanset av desse 3 personane:

Svein Johan Bakke – Liv Helga Gulestøl – Helge Gunnar Byrkjeland
Styremedlemer: Egil Strømme, Per Egil Refvik

Vara medlemer:

1. Lise Marit B. Fjellås
2. Sofie Flatebø
2. Aila Torsnes

Det kostar kr. 100 pr. person pr. år å vera medlem.

Konto nr.: 3450.27.02655