Utleige

Vil du leige Jondal Bedehus?

Huset kan leigast ut til:

  • Konfirmasjon
  • Bryllaup
  • Åremålsdagar
  • Slektstemner
  • Minnesamver
  • Kurs/seminar

Lokalet er utstyrt med videokanon.

Kontaktperson for utleige: Svein Johan Bakke tlf.: 99438870

Leige av bedehuset Pris pr.
Hovudsal Kr. 850,-
Nyesal Kr. 500,-
Småsal Kr. 100,-
Kjøken (liten bruk) Kr. 300,-
Kjøken (stor bruk) Kr. 500,-
+ bruk av dukar p Kr. 30,-
Heile huset (1 dag) Kr. 1500,-
Heile huset (weekend) Kr. 2000,-
+ pr. person pr. natt Kr. 60,-
Servering kuvertpris kr. 195,-

Utleigeprisar

Utleige av inventar Pris pr.
Røyrstolar Gratis
Gamle bord Gratis
Dukar* Kr. 30,-
Kjøkenutstyr (gryter m.m.) Kr. 10-30,-
Skåler/ mugge/ serveringsfat Kr. 20,-
Middagssett pr. 10 stk. Kr. 30,-
Kaffisett pr. 10 stk. Kr. 30,-
Glas m/stett pr 10 stk. Kr. 30,-
Kniv/ skei/ gaffel/ teskei pr 10 stk Kr. 30,-

Dei nye blå stolane skal ikkje lånast/ leigast ut.

Dei nye borda skal ikkje lånast/ leigast ut.

Dukar må leverast reine/ strokne attende.

Evt. Leige som ikkje passar inn i takstane som finst i tabellane ovanfor vert avgjorde av Leiarteamet (Svein Johan Bakke, Liv Helga Gulestøl og Helge G. Byrkjeland).  Kontaktperson: Svein Johan Bakke tlf.: 99438870.

Bilete: